Forside Generelt Opbevarer I farlige kemikalier?

Opbevarer I farlige kemikalier?

1620
0
DEL

Artiklen er lavet i samarbejde med den eller de virksomheder, der linkes til i denne artikel. Indlægget er altså betalt - det samme gælder eventuelle hyperlænker.

Hvis din virksomhed opbevarer farlige kemikalier, så bør der tænkes på sikkerheden. Kemikalier og andet kan være farligt på forskellige måder. Nogle kemikalier har ætsende egenskaber. Nogle stoffer er giftige og sundhedsskadelige eller miljøskadelige. Der er også kemikalier, der er stærkt brandbare.

Uanset hvad faren er ved de ting din virksomhed opbevarer, så bør der tænkes på, hvordan de opbevares sikkert. Det kan fx være i kemikalieskabe.

Pas på alt og alle

Der findes mange farlige kemikalier og lignende. Nogle er lidt farlige, mens andre er meget farlige. Hvis I håndterer nogle af dem i virksomheden, udgør de en risiko. Selvom man tænker sig om, kan der nemlig ske uheld og uventede hændelser.

Kemikalier og brandfarlige stoffer bør altid opbevares sikkert. Det vil sige, at kemikalier, der ætser, skal i kemikalieskabe til ætsende kemikalier. Brandfarlige stoffer skal opbevares i brandskabe, der er brandsikre.

Når de farlige stoffer opbevares korrekt, øger det sikkerheden for alle. Det giver større sikkerhed for personalet og alle, der kommer i virksomheden. Virksomheden selv er også bedre sikret – økonomisk og bygningsmæssigt. Også naboerne og miljøet er bedre sikrede.

Vælg de rette skabe

Det er afgørende for valget af skab, hvad der skal opbevares i det. I skal altså se på, hvilke kemikalier I har brug for at have stående i virksomheden. I må se på farerne ved de kemikalier og vælge skab eller skabe ud fra det.

Opbevarer I syrer og baser, skal de placeres i kemikalieskabe. De to typer kemikalier må ikke placeres i samme skab, medmindre det er et, der er beregnet til flere typer kemikalier og er opdelt. Ellers skal de opbevares i to forskellige skabe.

Brandbare eller let antændelige kemikalier skal opbevares i brandsikre skabe. De giver større sikkerhed i tilfælde af brand, da de indkapsler de farlige kemikalier.

Håndtering af farlige kemikalier

Det er ikke kun i forhold til opbevaringen, I bør tænker på sikkerheden. Også hver gang en medarbejder skal håndtere kemikalierne, skal det være sikkert. I må have sikkerhedsprocedurer og sikre arbejdsgange. Alle medarbejdere bør kende til farerne ved kemikalierne og bør som minimum vide, hvad de ikke skal gøre.

Hvordan farlige kemikalier skal håndteres er forskelligt. Det er derfor vigtigt, at I i virksomheden sætter jer godt ind i alle de farlige stoffer, I har med at gøre. Læs gerne sikkerhedsdatabladene godt igennem, og sørg for at få foretaget de rette sikkerhedsforanstaltninger.

Prioriter sikkerheden

Hvis I bruger farlige kemikalier i virksomheden, så bør I prioritere sikkerhed højt. Et kemikalieskab er ikke en sur, ekstra udgift, men en vigtig del af den daglige sikkerhed.

En sikker opbevaring og håndtering af farlige stoffer er desuden en forsikring for virksomheden. Det koster en smule ekstra nu og her, men det kan spare kæmpe udgifter senere. En høj sikkerhed kan nemlig forebygge alvorlige arbejdsskader og store skader på bygninger og inventar. Sikkerheden i virksomheden bør have meget høj prioritet. Det gælder ikke alle virksomheder i alle brancher. Det gælder dog specielt, når I har at gøre med farlige stoffer.