Forside Generelt Få styr på de sundhedsskadelige byggematerialer

Få styr på de sundhedsskadelige byggematerialer

1002
0
DEL

Artiklen er lavet i samarbejde med den eller de virksomheder, der linkes til i denne artikel. Indlægget er altså betalt - det samme gælder eventuelle hyperlænker.

Do you live in an older home that was built before 2007? Then you must pay special attention to the fact that lead-containing materials may have been used in the construction – and that they may be harmful to health.

Det er påkrævet, at der bliver foretaget en screening og eventuel miljøsanering, hvis du står over for at skulle nedrive eller renovere bygninger over 10 m2. En screening, der ikke alene tester for tungmetaller (herunder bly), men også bl.a. asbest.

Forbud af blyholdige byggematerialer

Tilbage i november 2007 blev der i dansk regi indført et forbud mod brug af blyholdige materialer i byggematerialer – indtil da var det fuldt ud lovligt at gøre brug af eksempelvis blyholdig maling og lignende, selvom det længe havde været kendt, at bl.a. høje værdier af tungmetaller var sundhedsskadelige ved længere tids eksponering.

Lovkravet har medført, at der i dag ved nedrivninger og renoveringer skal indhentes forskellige tilladelser for helt at undgå de sundhedsskadelige stoffer, hvilket indbefatter en miljøscreening og en korrekt affaldshåndtering af de skadelige stoffer. Det vil særligt være huse bygget fra 1950’erne-1970’erne, der er i risikozonen, men eftersom blyholdige materialer var tilladt op til 2007, vil også nyere huse kunne indeholde sundhedsskadelige materialer. Bly kan findes i alt fra termoruder til tagrender.

Vælg en professionel leverandør til blysanering 

Både i forbindelse med miljøscreningen og miljøsaneringen, skal du gøre brug af en professionel leverandør inden for området. Søger du f.eks. på blysanering Sjælland, er Celero en af de virksomheder, der dukker op. Der er tale om en af de mest erfarne leverandører inden for netop blysanering, og det specialiserede team kan være med i hele fasen – lige fra screening til sanering. Det er naturligvis altid en fordel at kunne have det samme team med fra start til slut.

Sådan foregår en miljøscreening

Der kan selvfølgelig være mindre forskelle på, hvordan en virksomhed tager fat på at miljøscreene bygningen, og det kan også afhænge en smule af det pågældende tilfælde. Som udgangspunkt vil der dog blive taget forskellige stikprøver fra synlige overflader på de dele af bygningen, der skal nedrives eller ombygges. Det er vigtigt at fastslå, om der er en forekomst af skadelige stoffer, og om der eventuelt har været en indsivning.

Der kan blive taget prøver i alt fra fuger til træværk og beton, og der vil således ikke blive tale om såkaldte destruktive indgreb. Ud fra stikprøverne vil det som regel være muligt at fastslå, om der er brug for at foretage yderligere i sagen.